Skip to main content

Disclaimer

Algemene voorwaarden

Op al onze overeenkomsten zijn de Nederland ICT Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd in 2014 bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840. Een kopie hiervan kunt u per mail aanvragen.

Disclaimer

Van Dongen Design | Webdesign & Internetmarketing zet zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar zij geeft hiervoor geen garanties. Van Dongen Design | Webdesign & Internetmarketing kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Al het digitale materiaal op deze website mag niet zonder schriftelijke toestemming van Van Dongen Design | Webdesign & Internetmarketing worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand, of op enige andere manier. Aanvragen voor toestemming dienen te worden gericht aan Van Dongen Design | Webdesign & Internetmarketing.

De informatie op onze website wordt regelmatig aangevuld en wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

De website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Van Dongen Design | Webdesign & Internetmarketing heeft geen zeggenschap over deze websites.

Van Dongen Design | Webdesign & Internetmarketing is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Van Dongen Design | Webdesign & Internetmarketing aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door aanpassingen uitgevoerd door de klant zelf of door de provider waar de website wordt gehost.

Copyright

Alle rechten op de inhoud van de internetsites met de domeinnamen vddesign.nl, getinfo.nl, vddesign.eu, vandongendesign.nl, vandongendesign.com, vandongendesign.eu, designinternet.nl, helmond.website, webowski.nl, websitelatenbouweneindhoven.nl en websiteshelmond.nl berusten bij Van Dongen Design | Webdesign & Internetmarketing, voorzover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op deze domeinnamen.

Van Dongen Design | Webdesign & Internetmarketing aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van, of informatie aangeboden door, Van Dongen Design | Webdesign & Internetmarketing op welke manier dan ook.

Nederlands recht is van toepassing.

Gebouwd met liefde en cafeïne :).